+90 212 999 59 20

Binalarda Kojenerasyon Sistemleri, Paket Tipi Kojenerasyon ile Elektrik ve Isı Üretimi


Binalarda Kojenerasyon Sistemleri, Paket Tipi
Kojenerasyon ile Elektrik ve Isı Üretimi

Combined Heat and Power Systems in Buildings, Heat and Power
Generation with Block-CHP Units


Yazar:

Özet

Gazla çalışan kojenerasyon ünitesi (KÜ) aynı anda ısı ve elektrik üretir. Bu üniteler, konut amaçlı binalarda ve ticari/endüstriyel işletmelerde kullanılmak üzere tasarlanırlar. Isıtma tarafında, KÜ kazan ile birlikte çalışır. Isıtma suyunun ve evsel sıcak suyun sağlanmasında her iki ısı üretici de ısıtma sistemine bağlanır. Genellikle kapasitesi küçük olan bu üniteler kurulduğu binada kullanılması amacıyla elektrik üretirler. Bu işlem sırasında üretilen ısı, neredeyse hiç kayba uğramadan, ısıtma için kullanılır. Ortaya çıkan elektrik enerjisi tüketilemezse
şebekye verilir.

Konut amaçlı ve ticari/endüstriyel binalarda paket tipi KÜ günümüzde tercih edilmektedir. Elektrik enerjisi göreceli olarak küçük ünitelerde üretilir ve açığa çıkan ısı uzun hatlar boyunca kaybolmak yerine doğrudan binada kullanılabilir. Buna ilave olarak, elektrik enerjisi dağıtımından doğan kayıplar ortadan kalkar. Mini KÜ toplam verimi % 96 mertebesine kadar ulaşabilmektedir. Bir KÜ ekonomik olması ve yüksek verimle çalışabilmesi açısından, cihazın mümkün olduğunca uzun sure çalışması gerekmektedir. Bir KÜ ne kadar uzun süre bir sisteme ısı ve elektrik enerjisi sağlarsa, kendini o kadar kısa sürede amorti eder. Bu nedenle “Isı öncelikli” bir işletme şekli tercih edilmelidir.

Summary

A gas driven combined heat and power unit (CHP) generates heat and power simultaneously. These units are sized to suit residential complexes and commercial operations. On the heating side, the CHP unit operates in parallel to a boiler. For generating heating water and DHW heating, both heat sources are connected to the heating system.
Comparatively small units generate electric power for consumption on site. The heat that is generated by this process is used simultaneously, almost without losses, for heating. Any power not required is fed into the public grid and reimbursed accordingly by the power supply utility.

In residential or commercial buildings mini CHP packages are already preferred in use. Power generation takes place in relatively small units and the heat they generate does not have to be transported over long distances (where much of it is lost), but rather can be put to use directly. In addition, there are no losses resulting from power distribution. The overall efficiency of mini CHP units can reach up to 96 %. In order to make the use of a CHP unit economically viable and operating with high efficieny always, the appliance should run continuously for as long
as possible. The longer a CHP unit can realistically transfer heat and power into a system, the sooner it will pay for itself. The operation with a “heat bias” should be preferred.


Makalenin devamını okumak için tıklayınız/ To read the complete article press here
PDF icon clean sıcak su

İletişim Formu