+90 212 999 59 20

Buhar Kazanları Sistemleri

Buhar Kazanları Sistemleri

Yazar/ Author:
Yazar/ Author:

Buhar Kazanları Sistemleri

Özet

Yüksek miktarlarda buhar üretimi yüksek kazan kapasitelerinin yanında sisteme özel çözümler gerektirmektedir (Şekil 1). Öncellikle sisteme giren taze (ham) suyu şartlandırarak kazan besi suyu haline getiren tertibatlar gereklidir. Buharın kullanılacağı teknik prosese bağlı olarak yüksek miktarlarda kondens suyu oluşmaktadır. Bu kondens suyu ya tahliye edilir ya da tekrar kullanım için hazırlanır. Ayrıca yakıt tasarrufu sağlamak için ekonomizörler (su/ baca gazı eşanjörleri) kullanılabilmektedir. Taleplere göre birbiriyle uyumlu çalışan hazır sistem komponentleri mevcuttur. Bu çalışmada alev duman borulu buhar kazanları ile birlikte ekonomik ve çevre dostu buhar üretimine imkan sağlayacak önemli sistem komponentlerinin tanıtımı amaçlanmıştır.

Steam Boiler Systems

ABSTRACT

In order to reach a high steam generation there is need of special system solutions in addition to high capacity steam boilers. First of all the untreated water that entries the
system must get through a water treatment system to get suitable for use as boiler feed water. Due to the technical process where the steam is used high amounts of condens water develop. Condens water can be drained or used again after a new traetment. In order to reach economical fuel consumption economisers (flue gas/water heat exchangers) can be used. According to the requirements there are ready coordinated system compontents. In this document the presentation of steam boilers and the important system components that allow reaching an economical and enviroment friendly steam generation is intended.


Makalenin devamını okumak için tıklayınız
PDF icon clean sıcak su

İletişim Formu